Kategori: WordPress

Blog-Web Sitesi Açma ve İşletme Rehberi

Blog ve web sitesi farklı şeyler fakat bazen ikisini birbirinden ayırt etmek pek mümkün olmayabiliyor. Blog daha çok düzenli yazıların olduğu, kişisel ya da kurumsal bir kimlik barındıran, görüş, düşünce, haber, duyuru, inceleme, birşeyler...